Transvaginale contrastechoscopie van de uterus in de diagnostiek van abnormaal uterien bloedverlies: minder hysteroscopieën nodig

Onderzoek
H.A.M. Brölmann
M.Y. Bongers
E. Moret
N. Smeets
G.L. Bremer
F.P.H.L.J. Dijkhuizen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:502-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de waarde van transvaginale contrastechoscopie van de uterus bij patiënten met abnormaal uterien bloedverlies voor het voorkómen van hysteroscopie.

Opzet

Prospectief.

Methode

Volgens protocol werd transvaginale contrastechoscopie verricht bij alle opeenvolgende patiënten met abnormaal uterien bloedverlies (postmenopauzale patiënten met een endometriumdikte van ≥ 5 mm en alle premenopauzale patiënten met menorragie of metrorragie) in het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven, 1999-2001. Indien echoscopie geen beoordeelbaar beeld opleverde of bij het vermoeden van intracavitaire (gesteelde) afwijkingen zoals poliepen of myomen, werd een in opzet therapeutische hysteroscopie verricht. Patiënten gaven hun pijnbeleving aan op een visueel analoge schaal.

Resultaten

Bij 457 patiënten (leeftijd: 40-69 jaar) werd een transvaginale contrastechoscopie van de uterus verricht. Bij 32 (7) lukte het niet een representatief beeld te verkrijgen. Bij 138 van de 425 overige patiënten (32) werd een gesteelde afwijking vastgesteld. Bij 262 van de 457 patiënten (59) bleef de diagnostiek beperkt tot de contrastechoscopie, bij 161 van hen (61) in combinatie met endometriumaspiratie. In totaal werd bij 195 van de 457 patiënten (43) een hysteroscopie verricht. Er deden zich geen complicaties voor. Pijn werd gescoord als ‘geen-gering’ door 292 patiënten (64), ‘matig’ door 76 (17) en ‘veel’ door 48 (10).

Conclusie

Transvaginale contrastechoscopie van het cavum uteri is een veilige diagnostische methode voor patiënten met abnormaal uterien bloedverlies, waarmee in meer dan de helft van de gevallen belastender diagnostiek kan worden vermeden.

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Veldhoven.

Prof.dr.H.A.M.Brölmann (thans: Vrije Universiteit Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam), mw.M.Y.Bongers, dr.G.L. Bremer, gynaecologen; mw.E.Moret, biometrist; mw.N.Smeets, assistent-geneeskundige.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Arnhem.

Dr.F.P.H.L.J.Dijkhuizen, gynaecoloog.

(hansbrolmann@planet.nl).

Contact prof.dr.H.A.M.Brölmann (hansbrolmann@planet.nl)

Ook interessant

Reacties