Pneumonie bij een immuungecompromitteerd kind, veroorzaakt door Legionella pneumophila

Klinische praktijk
K. van Dijk
S. Kamphuis
S.P.M. Geelen
N.M. Wulffraat
J.P.J. van Gestel
T.F.W. Wolfs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1420-3
Abstract

Samenvatting

Een jongen van 1 jaar en 7 maanden werd opgenomen in verband met koorts, hoesten en algehele malaise. Een gediagnosticeerde tonsillitis en pneumonie werden intraveneus met antibiotica behandeld. Ondanks deze behandeling verslechterde het klinische beeld. Nadat uit immunologisch onderzoek bleek dat patiënt zowel cellulair als humoraal immuungecompromitteerd was, werd bronchoalveolaire lavage verricht. De kweek hiervan leverde Legionella pneumophila op. Nadat het antibiotische regime was gewijzigd naar erytromycine in combinatie met rifampicine, knapte het kind op. Hoewel slechts zeldzaam beschreven op de kinderleeftijd moet ook bij kinderen met een immuunstoornis, die zich presenteren met een pneumonie, rekening gehouden worden met L. pneumophila als verwekker.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 85.090, 3508 GA Utrecht.

Afd. Algemene Pediatrie en Infectieziekten: mw.drs.K.van Dijk, co-assistent; mw.dr.S.P.M.Geelen en dr.T.F.W.Wolfs, kinderartsen-infectiologen.

Afd. Immunologie: mw.drs.S.Kamphuis en dr.N.M.Wulffraat, kinderartsen-immunologen.

Afd. Intensive Care: drs.J.P.J.van Gestel, kinderarts-intensivist.

Contact dr.T.F.W.Wolfs (t.wolfs@wkz.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties