Een patiënt met een pneumonie door Legionella pneumophila serogroep 3, vastgesteld door PCR

Klinische praktijk
B.L. Herpers
A.W.J. Bossink
J.W. Cohen Stuart
W.N.M. Hustinx
S.F.T. Thijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2009-12
Abstract

Samenvatting

Een man van 59 jaar werd opgenomen wegens dyspnoe, productieve hoest, hoge koorts met rillingen en malaise. Er werd een ernstige niet-nosocomiale pneumonie gediagnosticeerd. De urineantigeentest op Legionella, die alleen serogroep 1 kan detecteren, en de eerste kweek van de bronchoalveolaire lavagevloeistof (BAL) waren negatief voor Legionella. Middels PCR kon in de BAL echter wel L. pneumophila-DNA aangetoond worden. Later werd uit de BAL bij hernieuwd kweken L. pneumophila serogroep 3 geïsoleerd. Hoewel in Nederland L. pneumophila serogroep 1 in meer dan 90 van de gevallen de verwekker van legionellosis is, toont deze casus dat deze diagnose niet verworpen mag worden op basis van een negatieve urineantigeentest. Het advies luidt derhalve om bij klinische aanwijzigen voor Legionella-pneumonie en een negatieve uitslag van de urineantigeentest, de diagnostiek uit te breiden met een Legionella-PCR op respiratoir materiaal.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2009-12

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie en Immunologie, Nieuwegein.

Hart Long Centrum Utrecht, locatie Diakonessenhuis, afd. Longziekten, Utrecht.

Hr.dr.A.W.J.Bossink, longarts.

Diakonessenhuis, Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.J.W.Cohen Stuart, assistent-geneeskundige; hr.dr.W.N.M.Hustinx, internist-infectioloog.

Afd. Medische Microbiologie en Immunologie: hr.dr.S.F.T.Thijsen, arts-microbioloog.

Contact Hr.B.L.Herpers, assistent-geneeskundige (b.herpers@antonius.net)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties