Buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie: verwekkers en beloop bij patiënten opgenomen in een algemeen ziekenhuis

Onderzoek
J.J. Braun
C.S. de Graaff
J. de Goey
A.H. Zwinderman
P.L.C. Petit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:836-40
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar variabelen en de betekenis van (niet-invasieve) microbiologische diagnostiek op het klinisch beloop bij patiënten die in één algemeen ziekenhuis werden opgenomen met een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie (‘community-acquired pneumonia; CAP).

Opzet

Prospectief observationeel onderzoek.

Methode

Patiënten die in de periode januari 1998-december 1999 opgenomen werden met verschijnselen van een CAP op één locatie van een algemeen ziekenhuis werden in het onderzoek geïncludeerd. Gegevens uit anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek werden vastgelegd en materiaal werd afgenomen voor diagnostiek op de mogelijke verwekkers. Er werd gebruikgemaakt van sputumkweken en bloedkweken, van serologisch en sputumonderzoek voor infecties met virale en atypische micro-organismen, en van de urineantigeentests voor Legionella en Streptococcus pneumoniae.

Resultaten

In het onderzoek werden 157 patiënten betrokken. Van hen overleden er 28 (18) aan de gevolgen van CAP. Met stapsgewijze multivariate analyse bleken leeftijd ≥ 65 jaar, hypercapnie en een verhoogde serumcreatinineconcentratie onafhankelijke prognostische factoren voor sterfte. Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influenzae werden 53 en 19 keer gevonden en waren bacteriële verwekkers met de hoogste incidentie. Als niet-bacteriële verwekkers werden Mycoplasma pneumoniae en influenza-A- of -B-virus 37 respectievelijk 34 keer aangetoond. Bij 62 (39) patiënten leverde het uitgebreide microbiologische onderzoek aanwijzingen op voor een combinatie-infectie en bij 20 (13) kon geen verwekker worden gevonden. Een verhoogde serumconcentratie procalcitonine werd vaker gezien bij een bacteriële infectiecomponent. De resultaten van het uitgebreide serologisch onderzoek droegen, door hun retrospectieve karakter, niet bij aan de besluitvorming in de dagelijkse praktijk. Er waren een opvallend groot aantal atypisch of subklinisch verlopende infecties met Legionella (8) en Bordetella (18) en een grote bijdrage van virale en atypische infecties als oorzaak van CAP in vergelijking met de literatuur.

Auteursinformatie

Vlietland Ziekenhuis, locatie Schiedam, Burgemeester Knappertlaan 25, 3116 BA Schiedam.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.J.J.Braun, internist.

Afd. Longziekten: hr.J.de Goey, longarts.

Afd. Medische Microbiologie; hr.P.L.C.Petit, arts-microbioloog.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Longziekten, Alkmaar.

Hr.C.S.de Graaff, longarts.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam.

Hr.prof.dr.A.H.Zwinderman, biostatisticus.

Contact hr.dr.J.J.Braun (jbraun@ssvz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties