Pneumomediastinum: ingrijpen is niet altijd vereist
Open

Klinische les
06-10-2015
Herman J.A. Zandvoort, Hidde M. Kroon, Stephanie C.E. Schuit en Bas P.L. Wijnhoven

Leerpunten

  • Bij een patiënt met een pneumomediastinum moet onderscheid gemaakt worden tussen de spontane, primaire vorm en het secundaire pneumomediastinum.
  • Een primair pneumomediastinum ontstaat zonder letsel van de mediastinale organen, terwijl een secundair pneumomediastinum een perforerende oorzaak heeft, bijvoorbeeld een ruptuur van trachea of oesofagus.
  • Het herkennen van de onderliggende oorzaak van een pneumomediastinum is essentieel voor de keuze van de juiste aanvullende diagnostiek en behandeling.
  • Invasieve diagnostiek, zoals een oesofagogastroscopie of bronchoscopie, is alleen geïndiceerd bij een vermoeden van een secundair pneumomediastinum.
  • Patiënten met een primair pneumomediastinum kunnen in opzet conservatief worden behandeld met pijnstilling, zuurstofsuppletie en bedrust.
  • Patiënten met een secundair pneumomediastinum behoeven vaak spoedige behandeling van de onderliggende oorzaak van de aandoening.