Pneumomediastinum: ingrijpen is niet altijd vereist
Open

Klinische les
06-10-2015
Herman J.A. Zandvoort, Hidde M. Kroon, Stephanie C.E. Schuit en Bas P.L. Wijnhoven

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: dr. H.J.A. Zandvoort, anios chirurgie; dr. H.M. Kroon en dr. B.P.L. Wijnhoven, chirurgen.

Afd. Inwendige Geneeskunde en Spoedeisende Hulp: dr. S.C.E. Schuit, internist acute geneeskunde-intensivist.

Contactpersoon: dr. H.J.A. Zandvoort (h.zandvoort@erasmusmc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Herman J.A. ZandvoortICMJE-formulier
Hidde M. KroonICMJE-formulier
Stephanie C.E. SchuitICMJE-formulier
Bas P.L. WijnhovenICMJE-formulier