Pneumatosis intestinalis; geen ziekte, maar een symptoom

Klinische praktijk
A.L. Smit
B. Lamme
J.W.C. Gratama
W.H. Bouma
P.E. Spronk
J.H. Rommes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1705-9
Abstract

Dames en Heren,

Pneumatosis intestinalis is de aanwezigheid van gas in de wand van het maag-darmkanaal. De incidentie van de aandoening lijkt de laatste jaren toe te nemen, maar dit is waarschijnlijk het gevolg van een toenemend gebruik van verfijndere röntgendiagnostiek, zoals CT.1 In de literatuur zijn meer dan 60 aandoeningen beschreven die pneumatosis intestinalis kunnen veroorzaken (tabel).2 Het merendeel daarvan heeft een relatief goedaardig beloop, waarbij een afwachtend beleid geïndiceerd is. Echter, soms is pneumatosis intestinalis een symptoom van een ziekte die direct chirurgisch ingrijpen vereist. In deze les willen wij u dit diagnostische en therapeutische dilemma illustreren aan de hand van drie ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 77-jarige man, onderging implantatie van een bifurcatieprothese in verband met een aneurysma van de abdominale aorta. Op de 11e postoperatieve dag kreeg hij plotseling pijn in de bovenbuik. Bij lichamelijk onderzoek was de buik diffuus drukpijnlijk. De CT-scan…

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuizen, locatie Lukas, Albert Schweitzerlaan 55, 7300 DS Apeldoorn.

Afd. Heelkunde: mw.drs.A.L.Smit, arts (thans: Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Maastricht); hr.dr.B.Lamme, arts (thans: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Heelkunde, Amsterdam); hr.dr.W.H.Bouma, chirurg.

Afd. Radiologie: hr.dr.J.W.C.Gratama, radioloog.

Afd. Intensive Care: hr.dr.P.E.Spronk en hr.dr.J.H.Rommes, internisten-intensivisten.

Contact hr.dr.J.H.Rommes (h.rommes@gelre.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties