Plotseling overlijden op jonge leeftijd en het belang van moleculair-pathologisch onderzoek

Klinische praktijk
A.A.M. Wilde
I.M. van Langen
M.M.A.M. Mannens
R.A. Waalewijn
A. Maes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1601-4
Abstract

Dames en Heren,

Het plotseling en onverwachte overlijden van een jong iemand is altijd een meer dan dramatische gebeurtenis voor alle directbetrokkenen. Behalve het grote verdriet is er voor directe familieleden en/of de huisarts ook het onrustige gevoel dat een en ander mogelijk erfelijk bepaald is. Inderdaad wordt in toenemende mate duidelijk dat plotseling overlijden op jonge leeftijd niet zelden het gevolg is van een erfelijke hartziekte.

Bijna 1 op de 5 Nederlanders wordt getroffen door een plotselinge dood en deze wordt zowel op jonge als op oudere leeftijd meestal veroorzaakt door een hartritmestoornis.1 Op oudere leeftijd (ouder dan 40-45 jaar) is ischemisch hartlijden bijna altijd de onderliggende oorzaak,1 op jongere leeftijd is er een aantal mogelijk oorzakelijke andere hartziekten. Pathologische studies op jong overledenen leveren een scala aan aandoeningen op waarvan tot 70 een potentieel erfelijke basis heeft.2 3 Dit is inclusief premature atherosclerose, die op…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9,1105 AZ Amsterdam.

Afd. Cardiologie: hr.prof.dr.A.A.M.Wilde, cardioloog.

Afd. Klinische Genetica: mw.I.M.van Langen, klinisch geneticus; hr.dr.M.M.A.M.Mannens, moleculair-geneticus.

Gelre Ziekenhuizen, afd. Cardiologie, Apeldoorn.

Hr.dr.R.A.Waalewijn, cardioloog.

Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag.

Mw.A.Maes, forensisch patholoog.

Contact hr.prof.dr.A.A.M.Wilde

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties