Pleidooi voor placebogebruik in depressieonderzoek

Opinie
Ybe Meesters
Martine J. Ruiter
Willem A. Nolen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A459
Abstract

In de winter van 2008/’09 wilden wij in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in samenwerking met universiteiten uit Canada en de VS, deelnemen aan een multicentrisch onderzoek naar de effectiviteit van een draagbaar lichtapparaat in vergelijking met een placebo-interventie bij de behandeling van winterdepressie. Voor het onderzoek werd het oordeel van de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van het UMCG gevraagd. De METC had moeite met de placebo-interventie, aangezien zij vond dat er een effectieve behandeling voor winterdepressie beschikbaar was, te weten lichttherapie. Zij wilde een negatief oordeel geven, met als argument dat de placebo-interventie niet aanvaardbaar was omdat dan aan een deel van de proefpersonen een effectieve behandeling onthouden zou worden.

In deze bijdrage zal de opvatting dat het niet geoorloofd is een placebo-interventie in depressieonderzoek op te nemen als er een effectief gebleken behandelingswijze beschikbaar is, nader worden beschouwd. Er zal worden beargumenteerd dat het ethisch acceptabel en zelfs…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Psychiatrie, Groningen.

Dr. Y. Meesters, klinisch psycholoog-psychotherapeut; drs. M.J. Ruiter, gezondheidszorgpsycholoog; prof.dr. W.A. Nolen, psychiater.

Contact dr. Y. Meesters (y.meesters@psy.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 april 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties