Plastische chirurgie als ultimum refugium bij lichen sclerosus
Open

Richtlijnen
20-05-1997
W.R. van Straalen, J.J. Hage, E. Bloemena en A. Glastra
Aanvaard op 27-01-1997.
Gepubliceerd op 20-05-1997.
In print verschenen in week 20 1997.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:992-8