Plasmaferese: veilig bij een goede indicatiestelling en kennis van de complicaties
Open

Klinische les
20-10-2008
M.T. Pruijm, B. Vogt, A. Cherpillod en M. Burnier

Dames en Heren,

Plasmaferese is een techniek die het mogelijk maakt om, buiten het lichaam, schadelijke macromoleculen uit de circulatie te verwijderen.1 Het gaat hierbij om stoffen met een molecuulgewicht van meer dan 15 tot 50 kDa, meestal eiwitten of immuunglobulinen. De techniek is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw door bloedtransfusiecentra, als methode om bloed in zijn verschillende elementen te scheiden. Op den duur heeft men plasmaferese met succes toegepast voor de behandeling van diverse aandoeningen, zoals trombotische trombocytopenische purpura (TTP), de ziekte van Goodpasture, het guillain-barrésyndroom en familiale hypercholesterolemie.2 Gezien dit brede scala van aandoeningen is het niet verwonderlijk dat tegenwoordig meer disciplines te maken krijgen met deze techniek. Deze klinische les geeft aan de hand van 2 patiëntenbeschrijvingen een overzicht van de huidige technieken voor plasmaferese, de indicaties en vooral de mogelijke complicaties van deze behandeling, die men ...