Plasmaferese: veilig bij een goede indicatiestelling en kennis van de complicaties

Klinische praktijk
M.T. Pruijm
B. Vogt
A. Cherpillod
M. Burnier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2261-6
Abstract

Dames en Heren,

Plasmaferese is een techniek die het mogelijk maakt om, buiten het lichaam, schadelijke macromoleculen uit de circulatie te verwijderen.1 Het gaat hierbij om stoffen met een molecuulgewicht van meer dan 15 tot 50 kDa, meestal eiwitten of immuunglobulinen. De techniek is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw door bloedtransfusiecentra, als methode om bloed in zijn verschillende elementen te scheiden. Op den duur heeft men plasmaferese met succes toegepast voor de behandeling van diverse aandoeningen, zoals trombotische trombocytopenische purpura (TTP), de ziekte van Goodpasture, het guillain-barrésyndroom en familiale hypercholesterolemie.2 Gezien dit brede scala van aandoeningen is het niet verwonderlijk dat tegenwoordig meer disciplines te maken krijgen met deze techniek. Deze klinische les geeft aan de hand van 2 patiëntenbeschrijvingen een overzicht van de huidige technieken voor plasmaferese, de indicaties en vooral de mogelijke complicaties van deze behandeling, die men grotendeels kan vermijden, maar…

Auteursinformatie

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Service de Néphrologie et Consultations d’Hypertension, Département de Médecine, Rue du Bugnon 17, 1011 Lausanne, Zwitserland.

Hr.drs.M.T.Pruijm, internist; hr.dr.B.Vogt, mw.drs.A.Cherpillod en hr.prof.dr.M.Burnier, internisten-nefrologen.

Contact hr.drs.M.T.Pruijm (mennopruijm@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties