De rol van plasmaferese bij de behandeling van neuro-immunologische aandoeningen

Klinische praktijk
E.A.C.M. Sanders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1469-72

Plasmaferese is een behandelingsmethode, die geacht wordt ‘toxische’ bestanddelen uit het bloed te kunnen verwijderen. Deze methode berust op het afnemen van veneus bloed, het scheiden van plasma van de overige bloedbestanddelen en het teruggeven hiervan samen met een plasmavervangingsmiddel, bijvoorbeeld albumine. De uitvoering vereist een goede aan- en afvoerende vene, waarvoor liefst in twee verschillende ledematen een infusiesysteem moet worden ingebracht. Blijkt een goed veneus systeem niet beschikbaar te zijn, dan kan gebruik worden gemaakt van femorale of centraal veneuze lijnen. Een plasmaferesebehandeling duurt ongeveer 1 à 2 uur. De hoeveelheid uitgewisseld plasma varieert naar gelang het hemoglobinegehalte in het bloed en het gewicht van de patiënt en kan per keer 2,5 tot 3,5 liter bedragen. De procedure kan gedurende een korte periode (een week) dagelijks worden herhaald. Incidentele plasmaferese met relatief lange tijdsintervallen kan in principe poliklinisch geschieden.

Met deze methode kunnen immuuncomplexen en antilichamen worden verwijderd. Ze…

Auteursinformatie

United Dental and Medical Schools, Guy's Hospital, department of Neurology, Londen.

Dr.E.A.C.M.Sanders, neuroloog (thans: Academisch Ziekenhuis, afd.

Neurologie, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties