Placebo-effect

Cover van het proefschrift "Functional movement disorders. New perspectives on neurophysiological markers and treatment".
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5120

‘Het positieve effect van behandeling bij patiënten met een langdurige functionele neurologische stoornis wordt grotendeels verklaard door het placebo-effect’

Dreissen, Y.E.M. Functional movement disorders. New perspectives on neurophysiological markers and treatment. University of Amsterdam 2022.

Yasmine Dreissen, op 11 februari 2022 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Wil je ook met een stelling in het NTvG? Kijk dan voor meer informatie op: www.ntvg.nl/promotiestellingen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties