Plaatsing in een verzorgingstehuis leidt niet automatisch tot meer geneesmiddelengebruik

Onderzoek
F.M. Haaijer-Ruskamp
R.T. Evenwel
C.A.J. Dingemans
R. Stewart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2331-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of of het geneesmiddelengebruik toeneemt gedurende het verblijf in een verzorgingstehuis.

Plaats

15 verzorgingstehuizen in Groningen en Haren.

Opzet

Prospectief onderzoek.

Methode

Bij 250 personen die in de periode december 1986-december 1987 in een verzorgingstehuis werden geplaatst, werden bepaald: het gemiddelde aantal verschillende geneesmiddelen, de totale hoeveelheid gebruikte geneesmiddelen uitgedrukt in DDD's (‘defined daily dose’), het aantal diagnosen en het functioneren.

Resultaten

Het gemiddelde aantal verschillende geneesmiddelen dat per persoon per kwartaal werd gebruikt nam significant toe (4,5 in het 1e kwartaal versus 5,7 in het 4e kwartaal). De totale hoeveelheid geneesmiddelen uitgedrukt in DDD's die per persoon per kwartaal gebruikt werden en de gemiddelde voorschrijfduur veranderden niet significant. Een uitzondering hierop vormden de dermatologische middelen (0,13 DDD's in het 1e kwartaal versus 0,42 DDD's in het 4e kwartaal), waarschijnlijk in verband met decubitus.

Conclusie

Het verblijf in een verzorgingstehuis behoeft op zich niet te leiden tot het gebruik van grotere hoeveelheden geneesmiddelen (DDD's). Wel zijn er aanwijzingen dat opname kan leiden tot een grotere diversiteit van de gebruikte geneesmiddelen.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Gezondheidswetenschappen, A.Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Mw.dr.F.M.Haaijer-Ruskamp, medisch socioloog; dr.R.T.Evenwel; drs.C.A.J.Dingemans en drs.R.Stewart, psychologen.

Contact dr.F.M.Haaijer-Ruskamp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties