Resultaten van het PICC-UP-project over patiëntgeïnitieerde partnertherapie

Pilletje voor de partner bij chlamydia?

Onderzoek
Hannelore M. Götz
Jan E.A.M. van Bergen
Cezanne Philips-Santman
Birgit H.B. van Benthem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2703
Abstract

De huisarts speelt een centrale rol in de zorg voor seksuele gezondheid, waaronder de diagnostiek, behandeling en partnerwaarschuwing bij patiënten met een soa. Daarnaast biedt een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD laagdrempelige aanvullende zorg met prioriteit voor risicogroepen. Ondanks gerichte inspanningen ter bestrijding van infectie met Chlamydia trachomatis (hierna: chlamydia), blijft de incidentie hiervan hoog in Nederland. Effectieve partnerwaarschuwing en -behandeling zijn essentieel om herinfecties en verdere verspreiding te voorkomen.

Samenvatting

Doel

Effectieve partnerwaarschuwing en -behandeling zijn essentieel om herinfectie met Chlamydia trachomatis te voorkomen en daarom onderzochten wij de mogelijkheden voor patiëntgeïnitieerde partnertherapie (PIPT).

Opzet

Databaseonderzoek, vragenlijsten en interviews.

Methode

We inventariseerden de huidige werkwijze voor partnerwaarschuwing en -behandeling met databaseonderzoek en vragenlijsten en verkenden de bevorderende en belemmerende factoren voor het invoeren van PIPT onder professionals in huisartsenpraktijken en bij Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s). Daarnaast interviewden we patiënten met chlamydia en gewaarschuwde partners. Ten slotte onderzochten we de legale mogelijkheden voor PIPT in Nederland.

Resultaten

Vaste partners werden in CSG’s in 97% van de gevallen behandeld in afwachting van de testuitslag. Professionals waren terughoudend in het meegeven van medicatie voor partners aan patiënten; huisartsen gaven aan dat zij dit doen bij 6% van de patiënten met chlamydia. Ook patiënten zagen barrières. De geïnterviewden gaven aan dat partnerwaarschuwing verbeterd kan worden. Zowel professionals als patiënten hadden een duidelijke voorkeur voor het combineren van PIPT met een testaanbod, al dan niet met een thuistest. Als voor chlamydia gewaarschuwde partners niet getest worden, zou 10% van alle gonokokkeninfecties gemist worden.

Conclusie

Brede invoering van PIPT heeft op dit moment weinig draagvlak in Nederland. PIPT zou wel toegepast kunnen worden voor huidige vaste partners en voor mensen die zich anders niet zouden laten testen. De combinatie van PIPT en een thuistestpakket verdient dan de voorkeur. Met de huidige wetgeving heeft een CSG de beste uitgangspositie voor PIPT. We bevelen verder onderzoek hiernaar aan.

Auteursinformatie

RIVM-Centrum voor Infectieziektebestrijding, Bilthoven. Dr. H.M. Götz, arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding (tevens: GGD Rotterdam-Rijnmond, afd. Publieke Gezondheid-Infectieziektebestrijding en Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam); prof.dr. J.E.A.M. van Bergen, huisarts-epidemioloog; dr. B.H.B. van Benthem, epidemioloog. LUMC, sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, Leiden: mr. C. Philips-Santman, jurist.

Namens de PICC-UP-projectgroep, naast de auteurs bestaande uit: Fleur van Aar, Ingrid V.F. van den Broek en Maartje Visser (RIVM-CIb); Gé A. Donker en Karin Hek (NIVEL); en Anita C. Nanhoe, Jurriaan Omlo en Anita J.C.M. Watzeels (Gemeente Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Business Intelligence).

Contact H.M. Götz (hm.gotz@rotterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: H.M. Götz en B.H.B. van Benthem ontvingen een onderzoeksubsidie van ZonMw (nr. 522002001). Daarnaast zijn mogelijk andere belangen gemeld. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Professor Gerjo Kok (Universiteit Maastricht) en George Haringhuizen (RIVM-CIb) gaven waardevolle adviezen aan de projectgroep.

Auteur Belangenverstrengeling
Hannelore M. Götz ICMJE-formulier
Jan E.A.M. van Bergen ICMJE-formulier
Cezanne Philips-Santman ICMJE-formulier
Birgit H.B. van Benthem ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties