Pijnbestrijding met metamizol in de Nederlandse praktijk

Een aantal pillen is neergelegd in de vorm van een vinkje.
Anouk T.N. van Diepen
Pieter Simons
Jacqueline M. Bos
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6182
Abstract

Samenvatting

  • Metamizol is een niet-selectieve NSAID met een sterk analgetisch en spasmolytisch effect.
  • Eind jaren 70 is metamizol in onbruik geraakt door een vermeend onacceptabel hoog risico op agranulocytose. Het absolute risico op metamizol-gerelateerde agranulocytose is zeer waarschijnlijk kleiner dan 1 per miljoen dagdoseringen.
  • De incidentie van agranulocytose kan mogelijk beperkt worden door metamizol alleen kortdurend te gebruiken en een zorgvuldige afweging te maken bij het voorschrijven aan kwetsbare groepen.
  • Metamizol heeft een relatief gunstig bijwerkingenprofiel in vergelijking met andere NSAID’s als het gaat om morbiditeit en mortaliteit.
  • De huidige toepassing van metamizol wordt in Nederland begrensd door de beperkte beschikbaarheid van de orale variant en de strikte registratievoorwaarden. Het CBG heeft in maart 2021 een nieuwe handelsvergunning voor metamizol in tabletvorm afgegeven onder strikte voorwaarden.
  • Het debat over de bredere toepassing van metamizol in Nederland, in het bijzonder de orale vorm, zou in de huidige tijd opnieuw gevoerd moeten worden.
Auteursinformatie

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. A.T.N. van Diepen, arts-assistent interne geneeskunde; prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: afd. Farmacologie-toxicologie en Canisius Wilhelmina ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nijmegen). Leiden Universitair Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Leiden: drs. P. Simons, arts-onderzoeker anesthesiologie. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nijmegen: dr. J.M. Bos, ziekenhuisapotheker.

Contact A.T.N. van Diepen (Anouk.vanDiepen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anouk T.N. van Diepen ICMJE-formulier
Pieter Simons ICMJE-formulier
Jacqueline M. Bos ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties