Pijn en balsem, troost en smart.

Media
H.F.J. Horstmanshoff
J.K. van der Korst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1639

Pijn en balsem, troost en smart. Pijn en pijnbeleving in de oudheid. Onder redactie van H.F.J.Horstmanshoff. (Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen, nr. 47; Pantaleon reeks, nr. 13.) 240 bl., fig. Erasmus Publishing, Rotterdam 1994. ISBN 90-5235-042-6. Prijs: ingen. ƒ  89,50.

De antieke geneeskunde, dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties