Pijn in de heupregio met koorts

Klinische praktijk
B.A.J. Veldman
H.R.M. Peeters
H.J. Teertstra
P.M. Netten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1425-9
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1432, 1434, 1438, 1450 en 1456.

Dames en Heren,

Pijn in de heupregio met koorts kan een moeilijk diagnostisch probleem zijn. Differentiaaldiagnostisch komen gastro-enterologische, urologische, gynaecologische en articulaire aandoeningen in aanmerking. Hoewel dit minder vaak voorkomt, dient ook een psoasabces overwogen te worden. De beschreven ziektegevallen demonstreren dat naast het relatief meer bekende secundaire psoasabces ook het primaire psoasabces een reële mogelijkheid is. Naar aanleiding van typische bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek kan gericht vervolgonderzoek geïndiceerd zijn dat zonder onnodig tijdverlies de diagnose en adequate therapie mogelijk kan maken.

Patiënt A, een 16-jarige vrouw met alleen een tonsillectomie in de voorgeschiedenis, 4 maanden eerder, werd naar de eerstehulpafdeling verwezen met pijn in de linker heup, algehele malaise en koorts (40°C). De chirurg vond beperking in de heupbeweging links en geen abdominale afwijkingen. Een röntgenfoto van het bekken en een echo van de buik…

Auteursinformatie

Bosch Medicentrum, locatie Groot Ziekengasthuis, Postbus 90153, 5200 ME 's-Hertogenbosch.

Afd. Interne Geneeskunde: B.A.J.Veldman, co-assistent; H.R.M.Peeters, assistent-geneeskundige; dr.P.M.Netten, internist.

Afd. Radiologie: H.J.Teertstra, radiodiagnost.

Contact H.R.M.Peeters

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties