Pijn in de benen en progressieve neurologische uitval: gekluisterd-ruggenmergsyndroom bij volwassenen

Klinische praktijk
J.M.B. van Warmerdam
G.W. van Dijk
W.P. Vandertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:137-43
Abstract

Dames en Heren,

De meest voorkomende stoornis in de sluiting van de neurale buis wordt meestal ‘spina bifida’ genoemd. In Nederland is de frequentie van neuralebuisdefecten 1-2 op 1000 geboorten, ofwel 300 gevallen per jaar. Hiervan is 50 een spina bifida en 10 een gesloten defect.1 Bij spina bifida aperta, ofwel een ‘open ruggetje’, is het huiddefect met openliggend ruggenmerg direct bij de geboorte gemakkelijk te diagnosticeren, waardoor snel nadere diagnostiek en behandeling zullen volgen. Bij spina bifida occulta is de huid intact en hoeven er na de geboorte geen neurologische stoornissen te bestaan, waardoor een onderliggende aanlegstoornis van de wervelkolom of het ruggenmerg zich aan de waarneming onttrekt. Bij spina bifida occulta kan het ook gaan om een onvolledige benige sluiting van een wervelboog zonder afwijkingen aan ruggenmerg of cauda equina.

Bij zowel spina bifida aperta als occulta kunnen in de loop van de tijd nieuwe neurologische uitvalsverschijnselen…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Neurochirurgie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

J.M.B.van Warmerdam, assistent-geneeskundige; prof.dr.W.P.Vandertop, neurochirurg.

Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Utrecht.

Dr.G.W.van Dijk, neuroloog.

(wp.vandertop@vumc.nl).

Contact prof.dr.W.P.Vandertop (wp.vandertop@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties