Perspectieven in de behandeling van het niet-kleincellige longcarcinoom stadium III met radiotherapie en gelijktijdig gegeven laaggedoseerde chemotherapie

Klinische praktijk
A.L.J. Uitterhoeve
J.S.A. Belderbos
N. van Zandwijk
C.C.E. Koning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2709-13
Abstract

Samenvatting

- Patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom stadium III dienen bij voorkeur behandeld te worden met een combinatie van gelijktijdig toegediende radiotherapie en platinabevattende chemotherapie.

- Gelijktijdige chemoradiatie geeft betere resultaten dan sequentiële behandeling, maar gaat wel gepaard met een hogere slokdarmtoxiciteit.

- Bij gelijktijdige chemoradiatie kan de chemotherapie op verscheidene manieren toegevoegd worden aan hooggedoseerde radiotherapie, bijvoorbeeld in de vorm van 2 kuren hooggedoseerde, platinabevattende polychemotherapie eens per 3 weken.

- Een alternatief is het gelijktijdig met de radiotherapie toedienen van uitsluitend cisplatine in een lagere, dagelijks gegeven dosis.

- Gezien de geringe kans op hematologische en renale toxiciteit, gehoorschade en de geringere cardiale belasting is de laatstgenoemde combinatie de therapie van keuze en ook zeer geschikt voor oudere patiënten met comorbiditeit.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2709-13

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Radiotherapie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Mw.dr.A.L.J.Uitterhoeve en mw.prof.dr.C.C.E.Koning, radiotherapeuten-oncologen.

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: mw.dr.J.S.A.Belderbos, radiotherapeut-oncoloog.

Afd. Longziekten: hr.dr.N.van Zandwijk, longarts.

Contact mw.dr.A.L.J.Uitterhoeve (a.l.uitterhoeve@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties