Behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom stadium III: gelijktijdig hooggedoseerde chemotherapie en radiotherapie

Klinische praktijk
S.Y. El Sharouni
J.G.J.V. Aerts
S. Senan
D.K.M. De Ruysscher
H.J.M. Groen
M.A. Paul
E.F. Smit
E.J.A. Vonk
A.F. Verhagen
F.M.N.H. Schramel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2714-7
Abstract

Samenvatting

- De behandeling van patiënten met een lokaal gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (stadium III) is de laatste jaren sterk veranderd.

- Patiënten met een irresectabele tumor (stadium IIIA of B) krijgen een combinatie van chemotherapie en radiotherapie. Deze kunnen opeenvolgend of tegelijkertijd toegediend worden.

- Recent is aangetoond dat gelijktijdige chemo-radiotherapie een overlevingsvoordeel heeft in vergelijking met opeenvolgende chemo-radiotherapie.

- Bij de behandeling van patiënten met stadium III wordt als chemotherapie veelal cisplatine en etoposide toegepast.

- Voor radiotherapie dient een biologisch effectieve dosis gegeven te worden equivalent aan 60-66 Gy, in hoogstens 6,5 weken.

- Bij een geselecteerde groep patiënten is chirurgische behandeling mogelijk, mits er na chemo-radiotherapie een geobjectiveerde mediastinale complete respons bereikt wordt en complete resectie technisch haalbaar lijkt. Het is aan te bevelen om deze behandeling in onderzoeksverband toe te passen.

- Als standaardbehandeling voor niet-kleincellig longcarcinoom stadium III bij patiënten met een goede conditie wordt hooggedoseerde gelijktijdige chemo-radiotherapie aanbevolen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2714-7

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiotherapie, Q00.118, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Hr.drs.S.Y.El Sharouni, radiotherapeut.

Amphia Ziekenhuis, afd. Longziekten, Breda.

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: hr.prof.dr.S.Senan, radiotherapeut.

Afd. Heelkunde: hr.dr.M.A.Paul, longchirurg.

Afd. Longziekten: hr.prof.dr.E.F.Smit, longarts.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Radiotherapie, Maastro Clinic, Maastricht.

Hr.dr.D.K.M.De Ruysscher, radiotherapeut.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Longziekten, Groningen.

Hr.prof.dr.H.J.M.Groen, longarts.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Thorax-hartchirurgie, Nijmegen.

Hr.drs.A.F.Verhagen, longchirurg.

Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken, Deventer.

Hr.drs.E.J.A.Vonk, radiotherapeut.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Longziekten, Nieuwegein.

Hr.dr.F.M.N.H.Schramel, longarts.

Contact Hr.dr.J.G.J.V.Aerts, longarts (s.y.elsharouni@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Mede namens de Dutch Lung Cancer Research Group, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en het Landelijk Platform Radiotherapie en Longcarcinoom.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties