Een veelbelovend hulpmiddel?

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Doorzichtig scherm met iconen
Martijn R. Brands
Samantha C. Gouw
Mariëtte H.E. Driessens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6908
Abstract

Voormalig minister van Gezondheid Edith Schippers wilde middels e-health ‘zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg’ mogelijk maken. De huidige digitale patiëntenportalen geven patiënten echter onvoldoende inzage om zelf de regie in de hand te kunnen nemen. Voor échte patiëntparticipatie is de persoonlijke gezondheidsomgeving nodig. In dit artikel beschrijven wij wat PGO’s zijn, welk probleem ze oplossen en wat de implicaties zijn voor patiënt en zorgverlener.

Samenvatting

Het merendeel van de Nederlandse zorginstellingen beschikt tegenwoordig over een patiëntenportaal om patiëntparticipatie te faciliteren. Het huidige landschap van patiëntenportalen is echter gefragmenteerd, waardoor een overzicht van patiëntgegevens ontbreekt. Dit maakt échte patiëntparticipatie lastig. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan een oplossing bieden. Dat is een website of app waarin patiënten hun eigen relevante medische gegevens van alle betrokken zorgverleners kunnen inzien. Een PGO wordt beheerd door de patiënt. Commerciële ICT-partijen ontwikkelen PGO’s, waarbij de overheid als controlerend orgaan optreedt. Het einddoel is bewonderenswaardig: het faciliteren van gezamenlijke besluitvorming en het voeren van eigen regie. Er is alleen nog een behoorlijke weg te gaan voordat PGO’s in de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt. De uitdagingen omvatten: de gebruiksvriendelijkheid, PGO’s geschikt maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, de toekomstige financiering van PGO’s borgen, en uitgebreidere standaardisatie en integratie van gezondheidsinformatie. Co-creatie tussen PGO-leveranciers, Stichting MedMij, leveranciers van zorg-ICT-systemen, patiënten en zorgverleners is hierbij essentieel.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Emma Kinderziekenhuis, afd. Kinderhematologie, Amsterdam: drs. M.R. Brands, arts-onderzoeker; dr. S.C. Gouw, kinderhematoloog.VSOP: patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen, Soest: dr. M.H.E. Driessens, patiëntvertegenwoordiger.

Contact M.R. Brands (m.r.brands@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Martijn Brands is arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC naar digitale gegevensuitwisseling. Het project is onderdeel van het landelijke SYMPHONY-consortium, dat beoogt een behandeling op maat te componeren voor patiënten met een bloedsstollingsstoornis. http://www.symphonyconsortium.nl. Dit artikel kwam tot stand met medewerking van MedMij.

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn R. Brands ICMJE-formulier
Samantha C. Gouw ICMJE-formulier
Mariëtte H.E. Driessens ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg

Ook interessant

Reacties