‘Personalized medicine’: evolutie of revolutie?

Opinie
Olaf M. Dekkers
Dennis O. Mook-Kanamori
Frits R. Rosendaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D606
Abstract

‘Personalized medicine’ is als een toverspreuk. Het stelt iedere patiënt een compleet op maat gesneden prognose en behandeling in het vooruitzicht. Personalized medicine wordt ook gepropageerd om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Door een genetisch profiel zouden we in staat moeten zijn te bepalen bij wie een bepaald middel werkt en bij wie niet, en zo kunnen we onnodige behandelingen beperken. Op een vergelijkbare wijze zou personalized medicine in staat moeten zijn bijwerkingen beter te voorspellen. Een toekomst dus met perfecte predictie van ziekterisico's, zonder overbehandeling en zonder bijwerkingen.

Een oud ideaal met nieuwe perspectieven

Het ideaal van personalized medicine, een op maat gesneden prognose en behandeling, is niet nieuw. Een casus uit de praktijk. Een 61-jarige rokende patiënte met een BMI van 28 kg/m2, een systolische bloeddruk van 140 mmHg en een totaal cholesterol:HDL-cholesterol-ratio van 5,3 komt bij de huisarts voor advies aangaande haar overgewicht. Zij heeft…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Prof.dr. O.M. Dekkers, epidemioloog en internist-endocrinoloog (tevens: afd. Interne Geneeskunde, sectie endocrinologie); dr. D.O Mook-Kanamori, epidemioloog en huisarts (tevens: afd. Interne Geneeskunde, sectie endocrinologie); prof.dr. F.R. Rosendaal, epidemioloog.

Contact prof.dr. O.M. Dekkers (o.m.dekkers@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld./Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Dennis O. Mook-Kanamori ICMJE-formulier
Frits R. Rosendaal ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties