Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1511

Aan prof.dr.C.J.van Boxtel, internist/hoogleraar Klinische Farmacologie te Amsterdam, is door de American College of Clinical Pharmacology de Honorary Fellowship uitgereikt. Hij ontving deze prijs voor zijn verdiensten op het gebied van de klinische farmacologie.

Tijdens het onlangs gehouden wereldcongres van de International Medical Society of Paraplegia heeft H.J.M.van Kuppevelt, revalidatiearts, werkzaam in de St.Maartenskliniek te Nijmegen, de Lars Sullivan Award 2002 ontvangen met zijn lezing over aanpassingen in de vascularisatie bij dwarslaesiepatiënten.

Benoemd

Dr.T.Hanselaar, hoofd van de afdeling Cytopathologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen/commissielid van het College voor zorgverzekeringen, wordt per 1 september a.s. algemeen directeur…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties