Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2211
Download PDF

Geneeskundestudent Marnix Jansen heeft de Stichting Hippocrates Studieprijs ontvangen. Deze is bedoeld voor studenten geneeskunde die succesvol wetenschappelijk onderzoek uitvoerden vóór het artsexamen. Jansen heeft de prijs gekregen voor een studie naar moleculaire veranderingen in het pancreascarcinoom. Deze voerde hij uit onder supervisie van prof.dr.G.J.A.Offerhaus, hoogleraar Gastro-intestinale Pathologie in het AMC en dr.M.Goggins van de afdeling Pathologie van de Johns Hopkins University in Baltimore (VS).

Benoemd

Aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam zijn benoemd tot hoogleraar: dr.M.C.Michel, afkomstig van de Universiteit van Essen in Duitsland, tot hoogleraar Farmacologie en dr.H.Spits tot hoogleraar Celbiologie. Aan de faculteit der Geneeskunde van het VU Medisch Centrum te Amsterdam is dr.C.J.Strasburger benoemd tot hoogleraar Endocrinologie. Dr.F.K.Lotgering is, aan de faculteit der Medische Wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen, benoemd tot hoogleraar Obstetrie.

Overleden

J.Bartels, arts, in de leeftijd van 86 jaar (25 oktober 2002), Amsterdam. Mw.W.J.Voogt-Sanders, arts, in de leeftijd van 79 jaar (24 oktober 2002), Breda.

Promoties

Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) M.C.C.M.Hulshof op proefschrift Modification of radiation effects in patients with glioblastoma multiforme, M.T.Penning op proefschrift HBV RNA as a new marker of virus replication en D.M.Reumaux op proefschrift Anti-neutrophil cytoplasm autoantibodies (ANCA): clinical and functional studies; (Vrije Universiteit) M.G.Dik op proefschrift Cognitive decline in older persons. Contribution of genetics, health, and lifestyle; te Leiden G.J.Tijhuis op proefschrift Effectiveness and costs of multidisciplinary care in patients without rheumatoid arthritis; te Nijmegen G.J.Jenniskens op proefschrift Heparan sulfates in skeletal muscle development and physiology, mw.ir.C.J.A.Lievers op proefschrift Genetics of hyperhomocysteinemia in vascular disease en ir.F.A.D.T.G.Wagener op proefschrift The heme-heme oxygenase system in inflammation; te Rotterdam B.Imani op proefschrift Predictie van de ovulatie inductie resultaten in normogonadotrope anovulatoire infertiliteit, A.H.J. Mathijssen op proefschrift Irinotecan: van klinische farmacokinetiek naar farmacogenetica en mw.J.E.A.Portielje op proefschrift Klinische en biologische effecten van IL-12 bij patiënten met niercelkanker; te Utrecht mw.M.C.M.Appels op proefschrift Phenotypic markers in schizophrenia: a study in parents of patients, mw.I.M.Evers op proefschrift Pregnancy outcome in women with type 1 diabetes mellitus: a nationwide study in the Netherlands en mw.J.A.Spoelstra op proefschrift Type 2 diabetes mellitus treatment strategies in primary care: Utrecht diabetes epidemiology studies.

Bevorderd tot arts

Te Leiden mw.E.V.van Beijeren, mw.J. Bekke, mw.H.Bouwsma, G.B.van den Broek, mw.P.J.E.van Dijk, mw.D.L.T.Donker, mw.M.van den Hende, mw.S.C.I.Jiskoot, mw.J.L.Kooijman, mw.C.A.Koot, S.van Lent, B.M.E. Mees, mw.M.E.de Noo, mw.M.H.de Ru, J.T.Sarneel en mw. I.C.M.Steenvoorden; te Maastricht M.A.M.Alberink, mw.P.D.M. Backer, B.P.J.Balkom, mw.A.M.van Beek, J.H.Beljaars (cum laude), N.S.L.G.Berkelmans, mw.E.de Beus (cum laude), mw. R.S.Boersma (cum laude), mw.K.M.Boots, mw.J.M.Bosman, A.C.J.Breugelmans (cum laude), mw.M.W.C.van den Broek, M.C.G.J.Brouwers (cum laude), mw.A.J.Commissaris, P.L.A. Daemen, mw.A.H.D.M.Dam, mw.R.M.H.Diederen, A.A.Dieleman, R.Dijcks, P.A.E.Domen, mw.J.M.Donders, mw.S.M. Dorhout Mees, J.G.M.van Eijk, mw.L.van den Elsen, mw. V.P.M.van Empel, R.S.W.Entjes, J.P.M.Evers (cum laude), mw. N.J.A.G.Flos, M.P.Goevaers, mw.C.J.M.Grimbergen, D.E.J. Gulikers, J.L.Habets, mw.S.Hamming, D.R.M.Hassell, D.H.A. van Hout, J.J.Huitema, mw.M.P.A.van Iersel, R.A.Jaspers, mw.M.W.M.Jongbloets, M.Kadhim Hassan, L.Lucas, R.J.W. van Kampen (cum laude), mw.R.E.Kamphuis (cum laude), D.J.R.Keereweer, mw.M.G.M.Kertzman, mw.L.A.J.I.Kessels, mw.S.M.J.Kleikers, R.H.P.W.Koch, W.Koch, mw.K.E.de Kroon, P.L.Kubben, mw.A.H.J.Kuijer, mw.M.A.van Loo, J.E. Lopez Matta (cum laude), mw.Y.A.J.Luijten, mw.I.Lutgens, mw.J.Maas, mw.N.M.C.Maas, mw.K.M.M.Y.Magnin, R.Minnaard, H.Mirzakhel, mw.I.E.Morsing, mw.M.Mulder, mw. M.C.A.Muller (cum laude), mw.O.J.A.M.Neggers, R.F.Nieuwenhuis, J.Nijhuis, mw.E.M.H.Peusens, mw.J.J.de Poorter (cum laude), mw.F.J.P.M.Prompers, mw.K.Rijkers, mw.F.S.H. Satijn, R.K.Schindhelm, C.M.J.R.Schreurs, mw.A.Severing, mw. I.Snieders, mw.L.G.J.Sonnemans, B.F.J.Sukkar, mw.S.D.M. Valks, mw.S.N.Veeken, mw.P.M.L.H.Vencken, mw.J.A.Verburg, mw.E.Verlee, mw.E.Vogels, R.Vossenkaul, mw.M.M. Wedemeijer, mw.L.Weenink, P.H.Werner, M.E.C.van Wijk, S.K.G.Winckels, mw.R.Wisselaar (cum laude), mw.T.Witbraad, mw.L.M.L.Wynhoven en W.J.F.van Zoest.

Gerelateerde artikelen

Reacties