Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2232

Aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn benoemd: dr.A.Hagenbeek tot bijzonder hoogleraar Klinisch Experimentele Hemato-oncologie vanwege het Integraal Kankercentrum Rotterdam, dr.mr.J.Legemaate tot hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en Gezondheidsrecht en prof.dr.A.D.M.E.Osterhaus tot hoogleraar Virologie. Dr.J.H.J.Wokke, neuroloog in het Academisch Ziekenhuis Utrecht, is met ingang van 1 oktober jl. aldaar benoemd tot hoogleraar Neurologie met als aandachtsgebied neuromusculaire ziekten.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) O.J.de Boer op proefschrift In situ analysis of enzyme activities in rat liver, G.H.C.Mientjes op proefschrift Studies on the natural course of HIV-infection among injecting drug users, M.H.Prins op proefschrift…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties