Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1025

Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw prof.dr.H.M.van Praag, hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Albert Einstein College of Medicine en van het Montefiore Medisch Centrum te New York, prof. dr.N.W. de Smit, psychiatrisch adviseur bij het ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, wonende te Amsterdam, prof. dr.A.A.Haspels, hoogleraar in de verloskunde en de leer der vrouwenziekten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wonende te Vleuten (gem. Vleuten-De Meern), prof.dr.J.N.Homan van der Heide, oud-hoogleraar in de thoraxchirurgie aan de Rijksuniversiteit te Groningenoud-hoofd van de afdeling Thoraxchirurgie bij het Academisch Ziekenhuis te Groningen, wonende te Groningen, prof.B.S.Polak, emeritus-hoogleraar in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties