Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:919

Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw prof.dr.J.W.F.Beks, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, wonende te Groningen, prof.dr.J.D.Mulder, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, wonende te Noordwijk en prof.dr.A.Struyvenberg, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wonende te Oegstgeest; tot officier in de Orde van Oranje-Nassau A.C.Aarts, internistgeneesheer-directeur van het Pasteurziekenhuis te Oosterhout, wonende te Oosterhout, dr.A.G.P.Cremers, voormalig medisch directeur van het Ziekenhuis ‘De Weezenlanden’ te Zwolle, wonende te Zwolle, mw.J.L.Groeneveld, geneeskundig directeur van het verpleeghuis ‘‘t Nieuwe Gasthuis’ te Gorinchem, wonende te Gorinchem, M.D.Hage, inspecteur in algemene dienst bij de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties