Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1071-2

Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

zijn Prof.dr.N.F.Th.Arts, oud-hoogleraar gynaecologie en verloskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, wonende te Huppel; prof.dr.W.Th.Daems, hoogleraar cytologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, wonende te Oegstgeest en prof. dr.P.H.Schmidt, oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Leidenhoofd afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde Academisch Ziekenhuis Rijksuniversiteit Groningen, wonende te Voorschoten.

Benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Prof.dr.E.Mandema, oud-voorzitter van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en hoogleraar inwendige geneeskunde verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Groningen.

Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau

zijn mw.dr.J.ten Berge-van der Schaaf, vml. coördinerend jeugdarts Basisgezondheidsdienst West- en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties