Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:251

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau C.A.Meijer, bacterioloogdirecteur van het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland, wonende te Leeuwarden, A.E.H.Sonnen, zenuwartshoofd van het Epilepsiecentrum van het Medisch Centrum ‘De Klokkenberg’ te Breda, wonende te Breda en G. Zevenbergen, internist in het Westfries Gasthuis te Hoorn, wonende te Wijdenes. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau L.de Priester, apotheekhoudend huisarts te Oosthuizen, wonende te Oosthuizen en W.L.Schouten, huisarts, wonende te Voorburg.

Benoemd

Dr.L.M.Bouter is per 1 februari 1992 benoemd tot hoogleraar in de Epidemiologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam en tevens tot…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties