Perorale endoscopische myotomie bij achalasie

Klinische praktijk
Fraukje A.M. Ponds
André J.P.M. Smout
Albert J. Bredenoord
Paul Fockens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8813
Abstract

Bijdragen in de rubriek Nieuwe technieken gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

De behandeling van patiënten met achalasie is complex vanwege het relatief hoge risico op recidieven en het risico op complicaties die aan de behandeling gerelateerd zijn. De POEM-procedure (POEM staat voor ‘perorale endoscopische myotomie’) is een nieuwe endoscopische techniek die de voordelen van een minimaal invasieve endoscopische ingreep combineert met de effectiviteit van een chirurgische myotomie. De POEM-techniek leidt mogelijk tot minder complicaties, minder recidieven en lagere kosten. De procedure bestaat uit een myotomie van de circulaire spierlaag van de slokdarm, nadat in de slokdarm een submucosale tunnel is gecreëerd. De eerste onderzoeksresultaten van deze nieuwe techniek zijn veelbelovend. Ervaren therapeutische endoscopisten kunnen de POEM-techniek relatief makkelijk aanleren. Verder onderzoek is nodig om de nieuwe techniek te vergelijken met de huidige standaardbehandelingen en om de langetermijneffecten in kaart te brengen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Drs. F.A.M. Ponds, arts-onderzoeker; prof.dr. A.J.P.M. Smout, dr. A.J. Bredenoord en prof.dr. P. Fockens, mdl-artsen.

Contact drs. F.A.M. Ponds (f.a.ponds@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Fraukje A.M. Ponds ICMJE-formulier
André J.P.M. Smout ICMJE-formulier
Albert J. Bredenoord ICMJE-formulier
Paul Fockens ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties