Slikklachten op de kinderleeftijd

Klinische praktijk
Eline ten Velde
B.C. (Gieneke) Gonera-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D557
Abstract

Dames en Heren,

Bij kinderen met slikklachten kan aan een scala van ziektebeelden worden gedacht. Bij een groot deel van de kinderen met slikklachten komt geen somatische oorzaak naar voren en hebben de klachten een psychogene oorzaak. Dit kan echter pas gesteld worden als een onderliggend somatisch probleem uitgesloten is. Hierbij is het van belang om alarmsymptomen, zoals gewichtsverlies, voedselimpactie en retrosternale pijn, vroegtijdig te herkennen. Wij beschrijven 2 patiënten bij wie dysfagieklachten spelen; bij de eerste patiënt werd lange tijd een psychogene oorzaak vermoed terwijl er een somatische oorzaak aan ten grondslag lag.

Patiënt A, een 16-jarige jongen met in de voorgeschiedenis meerdere consulten wegens slikklachten, wordt gezien op onze polikliniek Kindergeneeskunde. Zijn klachten bestaan sinds 8-jarige leeftijd en nemen sindsdien geleidelijk toe. Patiënt ervaart slik- en passageklachten, voornamelijk bij vast voedsel, maar ook in toenemende mate bij vloeibare voeding. Hierbij kan hij voedsel gemakkelijk en vrijwillig regurgiteren…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente., afd. Kindergeneeskunde, Enschede.

Drs. E. ten Velde, anios kindergeneeskunde.

Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Assen.

Drs. B.C. Gonera-de Jong, kinderarts-mdl.

Contact drs. E. ten Velde (e.tenvelde@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eline ten Velde ICMJE-formulier
B.C. (Gieneke) Gonera-de Jong ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties