Percutane vertebroplastiek bij de behandeling van osteoporotische wervelinzakkingsfracturen; literatuuronderzoek

Onderzoek
C.A. Hendrikse
S. Kalmijn
M.H.J. Voormolen
H.J.J. Verhaar
W.P.Th.M. Mali
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1553-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Op grond van literatuur vaststellen wat de effectiviteit en veiligheid zijn van percutane vertebroplastiek voor de behandeling van osteoporotische wervelinzakkingsfracturen.

Opzet

Literatuuroverzicht.

Methode

Medline en de Cochrane library werden onderzocht met als zoektermen ‘percutaneous vertebroplasty’, ‘vertebral compression fractures’, ‘osteoporotic’ en ‘osteoporosis’. Criteria voor inclusie waren dat (a) studies waren gepubliceerd in de periode januari 1985-augustus 2002 en dat daarin (b) tenminste 10 patiënten waren behandeld met (c) percutane vertebroplastiek bij wie (d) de diagnose ‘osteoporotische wervelinzakkingsfractuur’ was gesteld.

Resultaten

Er voldeden 12 studies aan de inclusiecriteria. Vermindering van pijnklachten werd in de literatuur in 60-100 van de gevallen bereikt binnen 24 h en dit resultaat verbeterde naar 78-100 op lange termijn (tot maximaal 4 jaar). De complicaties op korte termijn waren cementlekkages, meestal zonder klinische gevolgen. Ernstige complicaties zoals longembolie waren zeldzaam. Op lange termijn lijkt een verhoogd risico te bestaan op nieuwe wervelfracturen naast een met percutane vertebroplastiek behandelde wervel.

Conclusie

Percutane vertebroplastiek lijkt een effectieve en veilige behandeling voor osteoporotische wervelinzakkingsfracturen. Echter, een prospectieve gerandomiseerde interventiestudie is nog niet verricht. Vooralsnog moet percutane vertebroplastiek worden voorbehouden aan zorgvuldig geselecteerde patiënten bij wie conservatieve therapie geen resultaat heeft.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Radiologie: mw.C.A.Hendrikse, medisch student (thans assistent-geneeskundige, Gelre Ziekenhuizen, afd. Radiologie, Apeldoorn); prof.dr.W.P.Th.M.Mali, radioloog.

Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: mw.dr.S.Kalmijn, klinisch epidemioloog.

Zorgeenheid Geriatrie: dr.H.J.J.Verhaar, internist-klinisch geriater.

Sint Elisabeth Ziekenhuis, afd. Radiologie, Tilburg.

M.H.J.Voormolen, assistent-geneeskundige.

Contact prof.dr.W.P.Th.M.Mali (c.p.sies@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties