Kyfoplastiek als behandeling van een osteoporotische wervelcompressiefractuur: relatief veilig, maar nog zonder evidence voor verbeterd functioneren; literatuuroverzicht

Onderzoek
M.S. Sietsma
F.O. Lambers Heerspink
W.T. Ploeg
P.C. Jutte
A.G. Veldhuizen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:944-50
Abstract

Samenvatting

Doel

Op grond van de beschikbare literatuur nagaan of kyfoplastiek bij osteoporotische vertebrale compressiefracturen een veilige techniek is die tot een verbeterd functioneren van de patiënt bij dagelijkse activiteiten leidt.

Opzet

Literatuuroverzicht.

Methode

In Medline, Embase en het Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) werd gezocht naar publicaties over de behandelresultaten van kyfoplastiek. Geïncludeerd werden studies naar de behandeling van osteoporotische vertebrale compressiefracturen met kyfoplastiek, met meer dan 15 patiënten en een follow-up van 6 maanden of langer. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de studies werd gebruikgemaakt van de ‘Newcastle Ottawa quality assessment scale’.

Resultaten

Er voldeden 12 studies aan deze inclusiecriteria. Er werd geen enkele gerandomiseerde gecontroleerde studie gevonden. Ernstige complicaties, zoals longembolie, wervelkanaalstenose, radiculopathie en epiduraal hematoom, deden zich bij 13 van de 737 patiënten voor. Cementlekkage vond plaats bij 133 van de 1205 behandelde wervels. In 2 studies waarbij de functionele uitkomst beoordeeld werd, trad ten opzichte van de controlegroep een significante verbetering op bij 6 maanden.

Conclusie

Kyfoplastiek voor osteoporotische vertebrale compressiefracturen gaat gepaard met weinig complicaties. De kwaliteit van de gevonden studies was echter niet hoog genoeg om een antwoord te kunnen geven op de vraag of kyfoplastiek leidt tot een verbeterd functioneren van de patiënt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:944-50

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 30.033, 9700 RM Groningen.

Hr.M.S.Sietsma, orthopedisch chirurg; hr.F.O.Lambers Heerspink, coassistent; mw.W.T.Ploeg, huisarts in opleiding.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Orthopedie, Groningen.

Hr.dr.P.C.Jutte en hr.dr.A.G.Veldhuizen, orthopedisch chirurgen.

Contact hr.M.S.Sietsma (m.s.sietsma@mzh.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties