Percutane implantatie van een pulmonalisklep bij 3 kinderen met chirurgisch gecorrigeerde hartafwijkingen

Klinische praktijk
R. Bökenkamp
M.G. Hazekamp
M.J. Schalij
S-A.B. Clur
J. Ottenkamp
N.A. Blom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2580-5
Abstract

Samenvatting

Bij een 11-jarig meisje, een 15-jarige jongen en een 12-jarig meisje werd percutaan een Melody-pulmonalisklep geïmplanteerd wegens een stenotische en insufficiënte menselijke donorklep (‘homograft’) in de A. pulmonalis. Bij 2 van hen waren er preoperatief klachten van moeheid en dyspnee d’effort. De homografts waren geïmplanteerd bij chirurgische correctie van hartafwijkingen op de leeftijd van 1-2 jaar, te weten: tetralogie van Fallot, pulmonalisatresie met intact ventrikelseptum en pulmonalisatresie met ventrikelseptumdefect (VSD). Bij de 3 patiënten verliep de percutane procedure ongecompliceerd. Na implantatie was de rechterkamerdruk tot 30 van de systeemdruk gedaald en er was geen lekkage van de pulmonalisklepprothesen. Alle patiënten werden op de dag na de implantatie in goede conditie naar huis ontslagen. De percutane pulmonalisklepimplantatie is een veelbelovende techniek met goede kortetermijnresultaten. Bij geselecteerde patiënten kan met deze percutane techniek een chirurgische vervanging van een vernauwde of insufficiënte homograft worden vermeden of uitgesteld.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2580-5

Auteursinformatie

Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden, p/a Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Kindercardiologie: mw.dr.med.R.Bökenkamp, hr.prof.dr.J.Ottenkamp (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Kindercardiologie, Amsterdam) en hr.dr.N.A.Blom, kindercardiologen.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: hr.prof.dr.M.G.Hazekamp, kinderhartchirurg.

Afd. Cardiologie: hr.prof.dr.M.J.Schalij, cardioloog,

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Kindercardiologie, Amsterdam.

Mw.S-A.B.Clur, kindercardioloog.

Contact mw.dr.med.R.Bökenkamp (r.bokenkamp@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties