Percutane endoscopische gastrostomie bij psychomotorisch geretardeerde kinderen; minder klachten en weinig belastend

Onderzoek
M.H. Hulsbergen
D.K. Bosman
E.M.H. Mathus-Vliegen
D.C. Aronson
H.H.F. Derkx
J.A.J.M. Taminiau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:324-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de effecten van percutane endoscopische gastrostomie (PEG) bij kinderen met psychomotorische retardatie.

Opzet

Prospectief.

Methode

Door middel van vragenlijsten werden gegevens over klachten, voor- en nadelen en complicaties verkregen van de ouders van kinderen met psychomotorische retardatie en ernstige voedingsproblemen bij wie een PEG-sonde werd geplaatst in de periode augustus 1995-maart 1998 op de afdeling Kindergastro-enterologie en Voeding van het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, vóór het plaatsen en 6 en 18 maanden later.

Resultaten

De patiëntengroep bestond uit 17 jongens en 23 meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 6 jaar en 3 maanden (uitersten: 8 maanden-10 jaar en 1 maand). De frequentie van zowel het braken als van de luchtweginfecties verminderde en er was een verbetering van de algehele voedingstoestand. Onrust en pijn kwamen minder vaak voor bij ruim de helft van de kinderen. De meest frequent aangegeven bezwaren waren de logistiek rondom het voeden (n = 11) en het verminderde contact met het kind (n = 10). Bij 13 kinderen waren er gering belastende bijverschijnselen als huidirritatie en wildvleesgroei. Technische problemen bestonden uit lekkage (n = 11) en verstopping van de sonde (n = 2). Bij 1 kind leidde plaatsing van de sonde tot een ernstige complicatie.

Conclusie

De PEG-sonde verminderde bij deze patiëntengroep de frequentie van klachten van voeding en was een weinig belastende vervanging van een neussonde.

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum, afd. Kindergastro-enterologie en Voeding, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.M.H.Hulsbergen, arts; dr.D.K.Bosman, kinderarts-medisch bioloog; mw.prof.dr.E.M.H.Mathus-Vliegen, gastro-enteroloog; dr.D.C. Aronson, kinderchirurg; dr.H.H.F.Derkx en dr.J.A.J.M.Taminiau, kinderarts-gastro-enterologen.

Contact dr.D.K.Bosman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties