Gastro-oesofageale reflux bij zwakzinnige kinderen, een geretardeerde diagnose

Klinische praktijk
H.A. Heij
A. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:241-2

Dames en Heren,

Veel kinderen die psychomotorisch geretardeerd zijn, kampen met voedingsstoornissen, zoals slikproblemen, rumineren of braken. Gastro-oesofageale reflux is een belangrijke oorzaak van deze klachten en komt bij 10 tot 15 van deze kinderen voor.1 Dat de herkenning ervan bij geretardeerde kinderen moeilijk kan zijn, willen wij u met twee voorbeelden tonen.

Patiëntje A werd wegens ernstige psychomotorische retardatie, een spastische hemiparese en blindheid in een inrichting verzorgd. Op 8-jarige leeftijd ontstonden in toenemende mate voedingsproblemen en zij begon frequent te braken; in diezelfde periode deden zich verschijnselen van automutilatie voor. Aanvankelijk werd hiervoor geen oorzaak gevonden, maar toen het braken bleef aanhouden, werd een contrastonderzoek verricht, waarbij duidelijke reflux van maaginhoud werd gevonden. Bij endoscopie werd een ernstige, ulcererende oesophagitis gevonden. Getracht werd de reflux met conservatieve maatregelen te bestrijden, zoals anti-Trendelenburg-positie van het bed, antacida en indikken van de voeding. Hiermee werd echter geen verbetering bereikt…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kinderchirurgie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Prof.dr.A.Vos, kinderchirurg; dr.H.A.Heij, chirurg.

Contact prof.dr.A.Vos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties