Penning ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr.J.F.Nuboer (1900-1979), chirurg

Perspectief
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1494


In het najaar van 2018 presenteert het NTvG een online tentoonstelling waarin een uitgebreide selectie uit de NTvG-penningencollectie wordt voorzien van een medisch-historische achtergrond.  

bekijk exposite

Op de voorzijde (a) toont deze penning het ietwat strenge portret van Nuboer in linker zijaanzicht. Langs de rand staat: PROF.DR.J.F.NUBOER • HOOGLERAAR IN DE HEELKUNDE • 1943-1970. Op de keerzijde (b) staat een allegorische voorstelling van een man die met het rechter been gestrekt op een bank zit en een vrouw die hem verzorgt. Zij houden samen een staf vast. Om de tors van de man wikkelt zich een esculaapslang. De tekst langs de rand luidt: SALVS POPVLI SVPREMA LEX de gezondheid van het volk is de hoogste wet. Deze penning memoreert het hoogleraarschap van de chirurg Nuboer in Utrecht. In het jaar van zijn afscheid werd hij 70. Uit de berichten die bij zijn overlijden in dit tijdschrift verschenen, komt een gewetensvolle harde werker naar voren die op tal van plaatsen in hoog aanzien stond. De chirurgie van de extrahepatische galwegen had zijn bijzondere…

Ook interessant

Reacties