Over de penningenverzameling van het Tijdschrift

Perspectief
J. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2547-9
Abstract

Sinds 2018 presenteert het NTvG een online tentoonstelling waarin een uitgebreide selectie uit de NTvG-penningencollectie wordt voorzien van een medisch-historische achtergrond.  
 

bekijk expositie

De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (kortweg ‘het Tijdschrift’) onderhoudt, behalve de medisch-historische bibliotheek, een penningenverzameling met betrekking tot de geneeskunde, waarvan de oudste exemplaren uit de 17e eeuw stammen. Hierin zijn opgenomen, afdalend in hiërarchische orde, penningen van hogescholen en universiteiten (en eventueel eraan voorafgegane athenaea illustra), van medische faculteiten en hun representanten (hoogleraren en andere vooraanstaande personen) en van het studentenleven. Ook de afgeleide organisaties van de academische wereld zijn erin te vinden: de wetenschappelijke verenigingen, de universitaire en zelfstandige onderzoeksinstituten, de medisch-maatschappelijke instellingen en de sociale instituties die tot stand zijn gekomen door het ijveren van medici als lid van de Nederlandse samenleving.

Grote gebeurtenissen zoals epidemieën en oorlogen, en de hulpverlening erbij, zijn in de kleine metalen monumenten vastgelegd, maar evenzeer de voorvallen die de arts persoonlijk raken: penningen bij de promotie of bij het langjarige huwelijk en diens prijs- of erepenningen ontbreken evenmin. Overigens bevat…

Auteursinformatie

Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75.971, 1070 AZ Amsterdam.

J.van der Heide, beheerder penningenverzameling.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties