In Nederland een zeldzaam maar complex probleem

Penetrerend halsletsel door steekverwondingen

Klinische praktijk
Dennis Hundersmarck
Paul J. van Koperen
Loek P.H. Leenen
Gert J. de Borst
R. Marijn Houwert
Falco Hietbrink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2879
Abstract

Dames en Heren,

Penetrerend halsletsel komt in Nederland weinig voor. Hulpverleners zien hierdoor weinig patiënten met dit potentieel lastige type verwonding. De literatuur hierover en de richtlijnen waar in Nederland gebruik van wordt gemaakt, zijn afkomstig uit buitenlandse centra waar men dagelijks met dit type letsel wordt geconfronteerd. Wat is de vereiste aanpak bij penetrerend halsletsel?

In deze klinische les beschrijven wij het beloop bij 3 patiënten met steekwonden in de hals. Wij laten zien welke beslissingen genomen zijn voor de diagnostiek en behandeling binnen een level 1-traumacentrum. Daarbij willen wij u een overzicht bieden van de veranderde diagnostische principes en nieuwe kennis, afkomstig uit de internationale richtlijnen.

Patiënt A, een 61-jarige man, was met een mes in de hals gestoken. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) werd hij volgens de ‘advanced trauma life support’(ATLS)-principes opgevangen. Er werden 2 laceraties aan de rechterzijde van de hals in zone II gezien (figuur 1). De platysma was onderbroken. Daarnaast werd een steekverwonding aan de rechterzijde van de thorax gezien.

Figuur 1
De hals onderverdeeld in 3 zones voor classificatie van penetrerend letsel
Figuur 1 | De hals onderverdeeld in 3 zones voor classificatie van penetrerend letsel
Zone I verloopt van de claviculae tot het cricoïd. Zone II verloopt van de het cricoïd tot de kaakhoek. Zone III verloopt van de kaakhoek tot de schedelbasis.

Omdat wij een pneumothorax vermoedden, plaatsten wij een thoraxdrain, waarbij veel lucht afliep. Gezien de hemodynamisch stabiele situatie zonder ‘hard signs’ (alarmerende symptomen die suggestief zijn voor ernstig onderliggend letsel) en de aanwezigheid van ‘soft signs’, zoals bloedverlies uit de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht: D. Hundersmarck, arts-onderzoeker; dr. P.J. van Koperen, prof.dr. L.P.H. Leenen, dr. R.M. Houwert en dr. F. Hietbrink, chirurgen; prof.dr. G.J. de Borst, vaatchirurg.

Contact D. Hundersmarck (dennishundersmarck@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dennis Hundersmarck ICMJE-formulier
Paul J. van Koperen ICMJE-formulier
Loek P.H. Leenen ICMJE-formulier
Gert J. de Borst ICMJE-formulier
R. Marijn Houwert ICMJE-formulier
Falco Hietbrink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties