Genuanceerde diagnostiek bij schotverwondingen in het halsgebied

Klinische praktijk
E.J.M.M. Verleisdonk
D.F.P. van Deurzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2533-6
Abstract

Dames en Heren,

In ons land worden schot- en steekwonden tegenwoordig steeds vaker op eerstehulpafdelingen van ziekenhuizen gezien. Vooral bij patiënten met een dergelijke verwonding in de halsregio is er een diagnostische en therapeutische uitdaging vanwege de vele vitale structuren die in dit gebied verlopen. Dit verklaart dat tot voor kort bij iedere patiënt met een dergelijke verwonding - onafhankelijk van het klinisch beeld - chirurgische exploratie werd geadviseerd, vanwege het risico van letsel aan één van de daar verlopende viscerale of vasculaire organen, zoals slokdarm, luchtweg en halsslagaders.1-3

Voor iets meer dan de helft van het aantal operaties leidde dit beleid echter tot een ‘negatieve’ exploratie, wat wil zeggen dat daarbij geen therapeutische handeling werd verricht. Door de extra morbiditeit van deze overbodige exploraties en de hoge kosten die hiermee gepaard gingen, werd deze handelswijze meer en meer ter discussie gesteld.4 5 Dankzij verbeterde diagnostiek bleek een…

Auteursinformatie

Groote Schuur Ziekenhuis, Kaapstad, Zuid-Afrika.

Universiteit Leiden, faculteit der Geneeskunde, Leiden.

D.F.P.van Deurzen, co-assistent.

Contact Dr.E.J.M.M.Verleisdonk, chirurg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties