Abdominale schotverwondingen: mogelijkheden voor selectief conservatief beleid

Klinische praktijk
H.R. van den Berg
S.G. Lere
I.B. Schipper
P. Patka
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:841-7
Abstract

Dames en Heren,

In Nederland zijn naar schatting 54.000 illegale vuurwapenbezitters.1 Hoewel het gemiddelde aantal door justitie geregistreerde vuurwapenincidenten lijkt af te nemen, wordt regionaal een toename van het aantal schotverwondingen op de spoedeisendehulpafdeling gezien, waardoor de kennis over de behandeling van dergelijke letsels meer aandacht verdient.1-3

De behandeling van een schotverwonding van de buik is in de regel operatief. Bij vermoeden van een intra-abdominaal verlopend schottraject wordt een laparotomie uitgevoerd om bloedingen te stelpen en perforatie van holle organen te behandelen teneinde verdere contaminatie van de buikholte te voorkomen. Bij 22-41 van de patiënten met een penetrerend letsel van het abdomen leidt een operatie echter tot een zogenaamde ‘negatieve laparotomie’,4-6 dat wil zeggen dat er geen letsels worden aangetroffen die operatieve behandeling behoeven. Recentelijk zijn studies verschenen waarin, afhankelijk van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en CT-onderzoek, een selectieve conservatieve behandeling van hemodynamisch stabiele en…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Spoedeisende Hulp: hr.H.R.van den Berg, assistent-geneeskundige (thans: Catharina-ziekenhuis, afd. Heelkunde-Traumatologie, Eindhoven); mw.S.G.Lere, coassistent.

Afd. Algemene Heelkunde en Traumatologie: mw.dr.I.B.Schipper en hr.prof.dr.P.Patka, chirurgen-traumatologen.

Contact hr.prof.dr.P.Patka (p.patka@erasmusmc.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties