Nekpijn: wanneer omineus?

Een vrouw zit voorover gebogen met haar hand in haar nek.
Maaike F. Nijhoff
Marjon F.G. van der Meulen
Lucianne C.M. Langezaal
Leslie Bleeker
Joost P. Kerklaan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6209
Abstract

Beste collega’s,

Vandaag gaan we het hebben over nekpijn, een veelvoorkomende klacht. Meestal is de pijn goed te behandelen met pijnstilling of fysiotherapie. Verwijzing is dan niet nodig. Plotselinge hevige nekpijn is echter wel een reden voor spoedverwijzing, zeker wanneer de pijn gepaard gaat met neurologische verschijnselen. De volgende 3 casussen illustreren dat.

Patiënt A, een 46-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, kreeg plotseling hevige nekpijn tijdens het tuinieren. De pijn was gelokaliseerd aan de linkerzijde van de nek en straalde uit naar de linkerzijde van het hoofd. Niet veel later merkte zij een doof gevoel aan haar rechterarm, een articulatiestoornis en een slikstoornis.

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) zagen wij een patiënte met autonome ontregeling: een bradycardie (46 slagen/min), hypotensie (107/51 mmHg) en hypothermie (34 °C). Bij neurologisch onderzoek vonden wij een duidelijke dysartrie en een hypesthesie van de linkerzijde van het gelaat. Verder neurologisch onderzoek liet geen afwijkingen zien.

Wij vermoedden een infarct van de hersenstam als gevolg van een dissectie van de A. vertebralis. De CT-scan van de hersenen liet geen bloeding zien; ook waren er geen aanwijzingen voor semirecente ischemie. De CT-perfusiescan van de hersenen liet een homogene perfusie zien; de CT-angiografie liet geen behandelbare occlusies zien in…

Auteursinformatie

OLVG, afd. Neurologie, Amsterdam: M.F. Nijhoff, MSc, arts-assistent; dr. L. Bleeker, neuroloog. St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Afd. Neurologie: dr. M.F.G. van der Meulen en drs. J.P. Kerklaan, neurologen. Afd. Radiologie: drs. L.C.M. Langezaal, radioloog.

Contact J.P. Kerklaan (j.kerklaan@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maaike F. Nijhoff ICMJE-formulier
Marjon F.G. van der Meulen ICMJE-formulier
Lucianne C.M. Langezaal ICMJE-formulier
Leslie Bleeker ICMJE-formulier
Joost P. Kerklaan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties