'Pelvic inflammatory disease' en een geabcedeerde endometriosecyste: een diagnostisch probleem en een therapeutisch dilemma

Klinische praktijk
H.G.I. van Weering
V. Mijatovic
J. Groot
P.G.A. Hompes
H.A.M. Brölmann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:725-9
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 730, 732 en 753.

Dames en Heren,

Bij premenopauzale vrouwen met acute buikpijn is ‘pelvic inflammatory disease’ (PID) een veel gestelde diagnose. PID is een ontsteking in het kleine bekken ten gevolge van verspreiding van micro-organismen vanuit de vagina en de cervix naar het endometrium, de tubae en de aangrenzende structuren.1 In een Amerikaans onderzoek waren bij de helft van de patiënten die vanwege een gynaecologisch probleem de Eerste Hulp bezochten de klachten gerelateerd aan een infectie van de tractus genitalis.2

In Nederland bedraagt de incidentie van PID 1 per 1000 vrouwen per jaar. Het gangbare beleid voor huisartsen volgens de NHG-standaard ‘Pelvic inflammatory disease’ is orale antibiotische therapie gedurende 48 h.1 Indien klinische verbetering uitblijft, dient de patiënte te worden verwezen.

Indien een salpingitis niet reageert op de behandeling, kan de tuba zich, als er een distale afsluiting…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Alkmaar.

VU Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Hr.dr.V.Mijatovic, hr.dr.P.G.A.Hompes en hr.prof.dr.H.A.M.Brölmann, gynaecologen; hr.J.Groot, coassistent.

Contact Hr.H.G.I.van Weering, assistent-geneeskundige (h.vanweering@vumc.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties