Peesruptuur na injectie van corticosteroïden in ganglioncyste

Röntgenbeeld
Amber Hameleers
Ralf Walbeehm
Robert M. Kwee
Steven K. Samijo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7597
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Infiltratie met corticosteroïden wordt in de praktijk veel gebruikt voor tendinogene pathologie, ondanks de bekende nadelige effecten, zoals een peesruptuur, vitiligo en het optreden van perkamenthuid.

Casus

Bij een 62-jarige patiënte werd een ganglioncyste aan de volaire zijde van de linker pols geaspireerd en geïnfiltreerd met corticosteroïden. Volgens de richtlijnen is hiervoor geen indicatie. Enkele weken hierna presenteerde de patiënte zich met hevige pijnklachten en functieverlies van de pols zonder paresthesieën. Wij stelden vast dat het een ruptuur van de pees van de m. flexor carpi radialis (FCR) betrof. De patiënte werd behandeld met pijnstilling en een brace. Bij controle was er minimaal functieverlies van de pols.

Conclusie

Bij corticosteroïdinfiltratie van een volair ganglion ter hoogte van de FCR is enige terughoudendheid geboden. Aspiratie, gecombineerd met infiltratie van corticosteroïden, wordt afgeraden bij patiënten met artrose van het scafotrapeziotrapezoïdale gewricht en het carpometacarpale gewricht van de duim vanwege de kans op een FCR-peesruptuur.

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, Afd. Orthopedie, Heerlen: drs. A. Hameleers, anios Orthopedie; drs. R. Walbeehm en dr. S.K. Samijo, orthopedisch chirurgen. Afd. Radiologie: dr. R.M. Kwee, radioloog.

Contact A. Hameleers (am.hameleers@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Amber Hameleers ICMJE-formulier
Ralf Walbeehm ICMJE-formulier
Robert M. Kwee ICMJE-formulier
Steven K. Samijo ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties