PCSK9-remmers bij familiaire hypercholesterolemie

Verhouding kosten en baten PCSK9-remmers uit balans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1936

NTvG farmacotherapie leestip: het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) publiceerde recent onderstaand artikel. Samen zorgen het NTvG farmacotherapiekatern en Ge-Bu dat u bij blijft met onafhankelijke geneesmiddelinformatie.

Samenvatting

Een verhoogde LDL-cholesterolconcentratie is een van de risicofactoren voor atherosclerotisch vaatlijden die met leefstijlmaatregelen of medicatie te beïnvloeden zijn. Patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) hebben ten gevolge van een sterk verhoogd LDL-cholesterol een hoog risico op deze vorm van vaatlijden op jonge leeftijd. Er is vrijwel altijd farmacotherapie nodig om de LDL-cholesterolconcentratie te verlagen. Er zijn bij patiënten met FH echter geen gerandomiseerde studies verricht naar het effect van het verlagen van het LDL-cholesterol op cardiovasculaire uitkomstmaten. Op basis van observationele onderzoeken is aannemelijk dat verlaging van het cholesterol, de dominante risicofactor bij FH, leidt tot een reductie van het risico op atherosclerotisch vaatlijden. Daarnaast is het effect van het verlagen van het LDL-cholesterol bij patiënten zonder FH wel aangetoond in gerandomiseerde studies. Ook is in gerandomiseerd onderzoek aangetoond dat PCSK9-remmers die naast een statine worden toegepast het LDL-cholesterol aanvullend verlagen bij patiënten zonder FH en daarmee ook een…

Auteursinformatie

Melvin Lafeber et al.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties