Betrek patiënt en includeer meer proefpersonen

Patiëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Sophie Merckelbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4135

Tegenvallende inclusie en uitval van patiënten kan leiden tot vertraging in wetenschappelijk onderzoek, hogere kosten en bias. ‘Patient and public involvement’ (PPI) is mogelijk een manier om deze problemen aan te pakken.

Crocker en collega’s onderzochten in hun review of PPI daadwerkelijk invloed heeft op de inclusie en uitval van proefpersonen ( BMJ. 2018; online 28 november). Zij definieerden ‘PPI-interventie’ als onderzoek dat uitgevoerd wordt met of door – al dan niet potentiële – patiënten, verzorgers en mensen die betrokken zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Eric
Vermeulen

Geachte redactie. Wij willen graag reageren op het artikel van Merckelbach (NTvG, 2019. 163(C4135). 

Kosteneffectiviteit van patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Het betrekken van patiënten beperkt de onderzoekskosten

Is het betrekken van patiënten bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kosteneffectief? Met deze vraag besluit Merckelbach [1] het signalement over  onderzoek van Crocker et al. (2018) [2] Dat is zo, volgens Levitan et al. (2018) [3]. Met een  rekenmethode tonen ze dat het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek (door de industrie) financieel loont.Patiënten worden steeds vaker bij (de opzet van) wetenschappelijk onderzoek betrokken maar sponsoren zijn onzeker over de opbrengsten ervan. Levitan et al. (2018) hebben een benadering ontwikkeld om de financiële waarde van patiëntenparticipatie te bepalen.Levitan en collega’s onderzochten hoe de kosteneffectiviteit van patiëntenparticipatie in onderzoek bepaald kan worden. Met de ‘Expected Net Present Value’ (ENPV) worden bepalende elementen; ‘kosten’, ‘tijd’, ‘opbrengst’ en ‘risico’ samengevat. Deze methode wordt gebruikt in activiteiten met grote risico’s zoals in de farmaceutische en olie-en gasindustrie. De onderzoekers bepaalden de impact van patiëntenparticipatie op ENPV op een ‘typisch ontwikkelingsprogramma voor oncologiemedicatie’ bij het begin van fase 2 of fase 3.Patiëntenparticipatie voorkomt amendementen aan het protocol, vergroot (blijvende) deelname aan het onderzoek en vergroot de ‘Net Present Value’ (NVE) in een pre-fase 2 project met 62 miljoen dollar ($65MM voor pre–fase 3) en een toename van ENPV van $35MM ($75MM voor pre–fase 3). Het betrekken van patiënten vergt een investering van $100,000, de toename in NPV en ENPV vergoedt deze investering 500-voudig. Deze ENPV toename is gelijk aan het versnellen van het onderzoeksproject met enkele jaren.Risico-wegende financiële modellen kunnen de waarde van patiëntenparticipatie bepalen. Het betrekken van patiënten bij onderzoek loont financieel doordat protocollen niet aangepast hoeven worden en meer patiënten (blijvend) deelnemen. Is dit ook zo voor ‘academisch onderzoek’? Vermoedelijk, de winst zit in het voorkomen van ‘research waste’.[4]

1.Merckelbach, S., Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Betrek patiënt en includeer meer proefpersonen. NTvG, 2019. 163(C4135).

2.Crocker, J.C., et al., Impact of patient and public involvement on enrolment and retention in clinical trials: systematic review and meta-analysis. BMJ, 2018. 363: p. k4738.

3.Levitan, B., et al., Assessing the Financial Value of Patient Engagement: A Quantitative Approach from CTTI's Patient Groups and Clinical Trials Project. Ther Innov Regul Sci, 2018. 52(2): p. 220-229.

4.Chalmers, I., et al., How to increase value and reduce waste when research priorities are set. Lancet, 2014. 383(9912): p. 156-65.

Eric Vermeulen, Vereniging Samenwerkende Ouder - en Patiëntenorganisaties (VSOP) en Veronica van Nederveen, Voorzitter van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) werkgroep Werving Proefpersonen