Patiëntenrechten in Europa

Perspectief
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1892-4

Zie ook de artikelen op bl. 1861, 1888 en 1889.

Rechten van de patiënt hebben in heel Europa de aandacht. Ook in de Oosteuropese landen is na de val van het IJzeren Gordijn allerwegen voor het vastleggen en garanderen van patiëntenrechten gepleit. Over de ontwikkeling van die rechten in Europa bestaat inzicht door onderzoeken die in opdracht van het Regional Office for Europe van de Wereldgezondheidsorganisatie te Kopenhagen in de Europese landen zijn verricht. Het eerste onderzoek dateert van 1986 en omvatte niet alleen patiëntenrechten maar ook het gebruik van het juridisch instrumentarium door de overheid bij het reguleren van de gezondheidszorg.1 Het onderzoek besloeg de jaren 1970-1983. De data van het tweede onderzoek betreffen de jaren 1988-1989.2 In dit artikel worden trends in de ontwikkeling van de patiëntenrechten besproken, die uit deze onderzoeken naar voren komen.

Juridisch kader

Veel patiëntenrechten kunnen worden afgeleid uit algemene juridische…

Auteursinformatie

Prof.dr.H.J.J.Leenen, emeritus hoogleraar sociale achtergronden gezondheid en gezondheidszorg, Oosterpark 46, 1092 AN Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties