‘Patiënten weten zelf vaak best dat het “op” is’

Hanna Willems
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2048

Hanna Willems is klinisch geriater en onderzoeker in het Amsterdam UMC. Onlangs publiceerde ze met collega’s de resultaten van de ‘FRAIL-HIP’-studie. Daaruit bleek onder andere dat de helft van de zeer kwetsbare verpleeghuisbewoners met een gebroken heup er na gezamenlijke besluitvorming voor koos zich niet te laten opereren.

U constateerde dat deze groep verpleeghuisbewoners een hoge ‘kwaliteit van sterven’ had. Wat is het belang van die uitkomst?

‘Het geeft geriaters houvast als ze voor het bekende klinische vraagstuk staan of opereren nog waarde toevoegt. Nu hebben we namelijk gegevens over de prognostische waarde. Bij een selecte groep patiënten die al slecht zijn en een heupfractuur oplopen, kan het soms beter zijn om met hen en hun naasten te kiezen voor een niet-operatieve aanpak.’

Want in de praktijk worden deze mensen bijna altijd geopereerd?

‘Ja. Volgens de richtlijnen moet je opereren als mensen een levensverwachting hebben van meer dan…

Auteursinformatie

Lara Harmans, nieuwsredacteur NTvG

Contact Lara Harmans (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties