Lessen uit de FRAIL-HIP-studie

Kwetsbaar en een heupfractuur: altijd opereren?

Een oudere patiënt in een ziekenhuisbed.
Luisteren
Sverre A.I. Loggers
Hanna C. Willems
Romke van Balen
Taco Gosens
Suzanne Polinder
Kornelis J. Ponsen
C.L.P. (Marc) van de Ree
Jeroen Steens
Michiel H.J. Verhofstad
Rutger G. Zuurmond
Esther M.M. van Lieshout
Pieter Joosse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6955

Een heupfractuur bij kwetsbare ouderen kent over het algemeen een sombere prognose. Bij verpleeghuispatiënten met vergevorderde dementie treden vaak complicaties op en is het functioneel herstel beperkt; de mortaliteit na 6 maanden loopt op tot 53%. Besluitvorming over het wel of niet opereren van patiënten in de laatste levensfase is uitdagend. Het is de vraag of een operatie altijd toegevoegde waarde heeft. Er is echter beperkt inzicht in de uitkomsten van de operatieve versus de niet-operatieve behandeling van proximale femurfracturen bij zeer kwetsbare ouderen.

Methode

We verrichtten een multicentrische cohortstudie in 25 ziekenhuizen. We includeerden patiënten ≥ 70 jaar met een proximale femurfractuur die in een verpleeghuis woonden en een ernstige kwetsbaarheid hadden door ondervoeding, beperkte mobiliteit of ernstige comorbiditeit. Na gezamenlijke besluitvorming kozen patiënten of naasten voor een niet-operatieve- of operatieve behandeling en werden de patiënten tot 6 maanden gevolgd. Uitkomstmaten waren gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gemeten met de…

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, afd. Heelkunde: drs. S.A.I. Loggers, aios (tevens Erasmus MC); dr. K.J. Ponsen, traumachirurg; dr. P. Joosse, traumachirurg. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Ouderengeneeskunde, Amsterdam: dr. H.C. Willems, internist-ouderengeneeskundige en klinisch geriater. LUMC, Leiden, afd. Publieke Gezondheid en Eerstelijnsgeneeskunde: dr. Romke van Balen, specialist ouderengeneeskunde. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, locatie Tilburg, afd. Orthopedie: prof.dr. T. Gosens, orthopedisch chirurg (tevens Universiteit Tilburg). Erasmus MC, Rotterdam, afd. Publieke Gezondheidszorg: dr. S. Polinder, gezondheidseconoom; afd. Heelkunde: prof.dr. M.H.J. Verhofstad, traumachirurg; afd. Orthopedie: dr. C.L.P. van de Ree, aios; afd. Heelkunde: dr. E.M.M. van Lieshout, klinisch epidemioloog. Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn, afd. Orthopedie: dr. J. Steens, orthopedisch chirurg. Isala, locatie Zwolle, afd. Orthopedie: dr. R.G. Zuurmond, orthopedisch chirurg.

Contact S. Loggers (s.loggers@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: De FRAIL-HIP studie werd gefinancieerd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) en The Osteosynthesis and Trauma Care Foundation (OTC).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties